Nytt ärende, VRR 11

I slutet av december kom det ett mejl, där det stod helt klart att mejlskrivaren dels mådde mycket dåligt psykiskt, och att han på grund av detta försatt sig i en otroligt besvärlig ekonomisk situation. Mejlet löd; (Starkt nedkortat och anonymiserat) ”Vi har 3 barn boende hemma också, har uttömt alla sätt redan, lånat av…