2019: VRR ärende 1 och 2

Våra samordnare har nu kommit på plats och har redan visat att de gör ett heroiskt jobb på den korta tid de blivit satta i arbete. VRR1 En veteran som är sjukskriven för PTSD sedan 2år tillbaka. Lever på 13000 och får inte saker och ting att gå runt. Har sökt och fått medel tidigare…