Robin K/Försvarsmakten

NYA ÄRENDEN 171113 – VRR66 TILL VRR74

(Bild: Robin K/Försvarsmakten) NYA ÄRENDEN 171113 – VRR66 TILL VRR74 (In i helske mycket text – sorry, men ni förstår snart varför…) Så här kommer tidigare aviserat storärende… Det har tidigare annonserats att vi i VRR fått in en större mängd ärenden den senaste tiden och att resurserna varit knappa (vissa har genom tacksamt mottagen…

Nytt ärende 170205 VRR-8

Nytt ärende 170205 VRR-8 Vi i Styrelse och Arbetsgrupp ser oss än en gång nödgade att vända oss till er alla i Insamlingsgruppen, då vi vill försöka en hjälpa en kamrat som tjänstgjort utomlands – med mycket stora bekymmer. Kort sagt; Barn som hotas av att ryckas upp från sin mamma och den trygga tillvaro…

Nytt ärende 170128 VRR6

Nytt ärende 170128 VRR6 Till slut kommer droppen som får bägaren att svämma över – den sista tuvan som får lasset att välta. Vi har fått in en ansökan från en veterankamrat som har lite svårt att uttrycka sig i skrift, varför Farbror ringt upp vår kamrat för att försöka få grepp om situationen. (Med…

Utbetalt stöd till våra kamrater under 2016

Farbror har nu räknat, räknat igen, kollat, kontrollerat och dubbelkontrollerat och släpper första delen av VRRs årsredovisning offentligt; Utbetalt stöd till våra kamrater under 2016 (och historik) Vi noterar slutsumman på utbetalt stöd till kamrater under 2016 till: 3.615.839,25 Tre miljoner sexhundrafemtontusen åttahundratrettionio kronor och tjugofem öre… Stanna där ett tag och vila. Det är…