VRR vill här tacka alla Privatpersoner som bidrar!

Föreningen Veteranstöd Rapid Reaction och de hjälpsökande som fått stöd genom föreningen vill här rikta sitt varma tack till alla bidragsgivare som gjort hjälpinsatserna möjliga genom olika former av bidrag.

Våra Sponsorer

Yxprylar
Roka
Cirkus braziljack
Missionsringar
Hotell Strand
Per sundgren
Miltrain

Föreningen VRR vill här tacka alla Privatpersoner som bidrar!

Föreningen Veteranstöd Rapid Reaction och de hjälpsökande som fått stöd genom föreningen vill här rikta sitt varma tack till alla bidragsgivare som gjort hjälpinsatserna möjliga genom olika former av bidrag.
Utan dessa bidrag vore VRRs möjligheter att bistå de hjälpsökande veteranerna obefintliga och just därför är alla bidrag lika välkomna – oavsett storlek!

(Sedan mitten av 2015 registreras inte längre namn på bidragsgivare i Hall of Fame.
Fortsättningsvis kommer endast Hedersmedlemmar och ”In Memoriam” att anges här.)

Ingen kan göra allt – men alla kan göra något!

Än en gång, Stort tack till Er alla!

Tack till alla Företagare och Organisationer mfl!

Föreningen Veteranstöd Rapid Reaction och de hjälpsökande som fått stöd genom föreningen vill här, utan inbördes rangordning, rikta sitt varma tack till följande företag, organisationer och liknande som genom sina generösa bidrag gjort VRRs hjälpinsatser möjliga.

Utan dessa bidrag vore VRRs möjligheter att bistå de hjälpsökande veteranerna obefintliga och just därför är alla bidrag lika välkomna – oavsett storlek!
Ingen kan göra allt – men alla kan göra något!

Stötta gärna dessa företag och organisationer- då dessa företag stöttar oss veteraner!

Än en gång, Stort tack till Er alla!

Hedersmedlemmar

JOHANNE HILDEBRANDT
HEDERSMEDLEM VRR SEDAN 2014

VRR Veteranstöd Rapid Reaction Utlandsveteran Försvarsmakten

FIVE FINGER DEATH PUNCH
HEDERSMEDLEMMAR VRR SEDAN 2015

VRR Veteranstöd Rapid Reaction Utlandsveteran Försvarsmakten

SABATON
HEDERSMEDLEMMAR VRR SEDAN 2015

VRR Veteranstöd Rapid Reaction Utlandsveteran Försvarsmakten

LARS WILDERÄNG
HEDERSMEDLEM VRR SEDAN 2016

Lars Wilderäng hedersmedlem i VRR 2016

REKYL
Jon Svärdhagen & Daniel Ingdahl
HEDERSMEDLEM VRR SEDAN 2016

Vice korpral Johan Solberg – In Memoriam
Elis Holmqvist – In Memoriam
Harald Torninger  – In Memoriam
Anders Olsson – In Memoriam
Jan Lejnegård – In Memoriam
Tom Bergman – In Memoriam
Claes Bjernér – In Memoriam
Bengt ”Boss Bengan” Embretsson – In Memoriam
David Hermansson – In Memoriam
Ove Larsson – In Memoriam
Niklas Rehnman – In Memoriam
Tommy Tenglin – In Memoriam
Sgt. Kenneth Wallin – In Memoriam
Walle Wallin – In Memoriam
Joakim Lindstedt – In Memoriam
Löjtnant Johan Palmlöv – In Memoriam
Löjtnant Gunnar Andersson – In Memoriam
Johan Gabara – In Memoriam

Våra Sponsorer

Gothems Cantina Casitas
Gravyren
Straterno
BBmc
NP
Livgardets Soldatkår
SVR