VRR – från min synvinkel.

Jag och VRR blev ihop för snart ett år sedan. Visserligen hade jag varit med och samlat pengar även innan , men kände att jag vill göra något mer. Kontakt togs med Karl, VRR:s ordförande som erbjöd mig att jobba som Admin. Självklart ville jag detta och jag tog min an arbetsuppgifterna med liv och lust,…