Rekyl nya hedersmedlemmar

Tillkännagivande VRRs styrelse och arbetsgrupp vill härmed tillkännage att VRR utsett Jon Svärdhagen och Daniel Ingdahl till hedersmedlemmar i VRR. Herrarna Svärdhagen och Ingdahl är kanske mer kända som männen bakom REKYL. Rekyl: https://www.facebook.com/Rekylsweden/ Rekyl är tätt sammankopplade med Lapplandsjägarna har stöttat VRR förbehållslöst sedan starten. Bland annat genom att verkligen i allt informera om…