Kallelse till Årsmöte!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE! Härmed vill styrelsen för Veteranstöd Rapid Reaction (VRR) utlysa årsmöte. Årsmötet kommer att hållas på Falkängens Vandrarhem i Hällekis lördagen den 28 mars med start klockan 13.00 Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 14 mars. Motioner mailas till: vrrinfo2014@gmail.com Om ni önskar skicka brev, så tar ni kontakt…