Kallelse till årsmöte

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Härmed kallar styrelsen i Veteranstöd Rapid Reaction till årsmöte. Mötet sker söndagen den 4 juli kl 14.00 Mötet hålls vid Soldathemmet i Skövde. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 juni. Motioner lämnas in genom att man mejlar till någon i styrelsen eller att man använder vårt kontaktformulär på…