KALLELSE TILL ÅRSMÖTE!

Härmed vill styrelsen för Veteranstöd Rapid Reaction (VRR) utlysa stadgeenligt årsmöte. Årsmötet hålls på Soldathemmet i Skövde, söndagen den 6 mars med start klockan 11.00 Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 19 februari. Motioner mejlas till: vrrinfo2014@gmail.com Om ni önskar skicka brev, så tar ni kontakt med vår sekreterare, så får…