VRR Veteranstöd Rapid Reaction Utlandsveteran Försvarsmakten

INBJUDAN TILL VRRs ÅRSMÖTE

INBJUDAN TILL VRRs ÅRSMÖTE Härmed inbjuds alla medlemmar i föreningen Veteranstöd Rapid Reaction – VRR att närvara vid föreningens stadgeenliga årsmöte. Tid: lördagen den 7 april 2018 klockan 13:00 Plats: Falkängens Vandrarhem Hällekis (beläget mellan Lidköping och Mariestad). Det kommer att serveras en lättare förtäring i direkt anslutning till mötets avslutande och övernattningsmöjlighet kan bokas…

Robin K/Försvarsmakten

NYA ÄRENDEN 171113 – VRR66 TILL VRR74

(Bild: Robin K/Försvarsmakten) NYA ÄRENDEN 171113 – VRR66 TILL VRR74 (In i helske mycket text – sorry, men ni förstår snart varför…) Så här kommer tidigare aviserat storärende… Det har tidigare annonserats att vi i VRR fått in en större mängd ärenden den senaste tiden och att resurserna varit knappa (vissa har genom tacksamt mottagen…

Nytt ärende 170205 VRR-8

Nytt ärende 170205 VRR-8 Vi i Styrelse och Arbetsgrupp ser oss än en gång nödgade att vända oss till er alla i Insamlingsgruppen, då vi vill försöka en hjälpa en kamrat som tjänstgjort utomlands – med mycket stora bekymmer. Kort sagt; Barn som hotas av att ryckas upp från sin mamma och den trygga tillvaro…

Nytt ärende 170128 VRR6

Nytt ärende 170128 VRR6 Till slut kommer droppen som får bägaren att svämma över – den sista tuvan som får lasset att välta. Vi har fått in en ansökan från en veterankamrat som har lite svårt att uttrycka sig i skrift, varför Farbror ringt upp vår kamrat för att försöka få grepp om situationen. (Med…

Utbetalt stöd till våra kamrater under 2016

Farbror har nu räknat, räknat igen, kollat, kontrollerat och dubbelkontrollerat och släpper första delen av VRRs årsredovisning offentligt; Utbetalt stöd till våra kamrater under 2016 (och historik) Vi noterar slutsumman på utbetalt stöd till kamrater under 2016 till: 3.615.839,25 Tre miljoner sexhundrafemtontusen åttahundratrettionio kronor och tjugofem öre… Stanna där ett tag och vila. Det är…

Nytt ärende 161213 VRR108

Nytt ärende 161213 VRR108 Ledsen att behöva störa i julstök och Luciatåg… Vi har under kvällen åter igen löst ett ärende (VRR107) direkt ur bufferten, men har ett kvar som vi ser oss nödgade att be er om ytterligare hjälp med. Ansökningarna har varit många nu inför Julen och vi har tvingats prioritera och sålla…

Operation Peter Pan

Operation Peter Pan – Texten saxad från Sheriffens inlägg i VRRs facebookgrupp ”Det som hänt idag är att Elis, som är sjuk i leukemi hade en önskan om att få åka Blackhawk innan tiden tar slut. Elis är 12 år gammal och fått en dödsdom. Idag genomfördes denna flygning från gamla F13, Bråvalla flygflottilj. Detta…

Nytt ärende 161115 VRR100

Nytt ärende 161115 VRR100 Ett mindre roligt 100-jubileum kommer nu delges er – ärende VRR100. Ber redan nu inledningsvis om ursäkt för ansökningstextens något komprimerade omfattning, men detta ärende kräver omedelbar åtgärd från VRRs sida för att undvika en större katastrof. Vår hjälpsökande kamrat skriver: ”Hej! Skriver detta som en sista utväg, skulle kanske gjort…