Veteranportalen stöttar Veteranföretagare!

Vänner! Ett viktigt meddelande från en av våra medlemmar! Nu står svenska företag inför stora utmaningar, den här ekonomiska nedgången är brantare än vi någonsin upplevt i nationen och det finns ingen tid att vänta på politiska stödåtgärder. Försvinner företagen så försvinner skatteintäkterna och då finns det ännu mindre pengar till sjukvård och resten av…

Årsmötet inställt

ÅRSMÖTET ÄR INSTÄLLT! Pga rådande omständigheter så kommer vi att flytta på årsmötet. Enligt stadgarna §5 pkt 1 så skall årsmötet hållas senast under april månad. Styrelsen har gjort bedömningen att april månad är väldigt osäker sett ur ett smittoperspektiv. Därför har vi tagit i när vi bestämmer datum. Jag hoppas att Ni medlemmar har…