Veteranportalen stöttar Veteranföretagare!

Vänner! Ett viktigt meddelande från en av våra medlemmar! Nu står svenska företag inför stora utmaningar, den här ekonomiska nedgången är brantare än vi någonsin upplevt i nationen och det finns ingen tid att vänta på politiska stödåtgärder. Försvinner företagen så försvinner skatteintäkterna och då finns det ännu mindre pengar till sjukvård och resten av…