Årsmötet inställt

ÅRSMÖTET ÄR INSTÄLLT! Pga rådande omständigheter så kommer vi att flytta på årsmötet. Enligt stadgarna §5 pkt 1 så skall årsmötet hållas senast under april månad. Styrelsen har gjort bedömningen att april månad är väldigt osäker sett ur ett smittoperspektiv. Därför har vi tagit i när vi bestämmer datum. Jag hoppas att Ni medlemmar har…