En tillbakablick på ett gammalt ärende!

Detta är ett långt inlägg som vi måste dela med oss av. VARNING! Löken kommer i slutet! För fem år sedan fick dåvarande styrelse ett nödrop på hjälp från Hannu Karjalahti. Hannu valde att efter insamlingen röja sin identitet, för att på det viset verkligen visa sin oerhörda tacksamhet till föreningens medlemmar.  Hannu har en…

NYTT INSAMLINGSÄRENDE VRR3021

Vi har fått in ett desperat rop på hjälp. Veteranen skriver: ”Hej Har kommit i en ekonomisk kris. Har varit blind och inte sett varningsflaggor som kommit. Har lånat pengar för att sedan inse att jag måste låna mer pengar för att klara av mina skulder. I ett sista desperata försök så lånar jag pengar…

Ny insamling! VRR2721

Systrar, bröder. Vänner. Styrelsen har nåtts av ett rop från från en veterankamrat i akut nöd. Kamraten har dignostiserad PTSD och är sjukpensionär, denne har under perioder haft riktigt svårt vilket föranlett behov av hjälp med envist släpande räkningar och hyror för att åter komma upp på torr mark. Kronofogden är inkopplad och risk om…

NYTT INSAMLINGSÄRENDE!

NYTT INSAMLINGSÄRENDE! Bröder och systrar! I onsdags kväll fick vi höra den fasanfulla nyheten att en polis har fått betala det yttersta priset för att upprätthålla ordning och säkerhet. Den avlidne polismannen var veteran och efterlämnar en sambo och ett ofött barn. Vi i styrelsen har tagit ett beslut om att starta en insamling till…