En tillbakablick på ett gammalt ärende!

Detta är ett långt inlägg som vi måste dela med oss av. VARNING! Löken kommer i slutet! För fem år sedan fick dåvarande styrelse ett nödrop på hjälp från Hannu Karjalahti. Hannu valde att efter insamlingen röja sin identitet, för att på det viset verkligen visa sin oerhörda tacksamhet till föreningens medlemmar.  Hannu har en…