Ny insamling! VRR2721

Systrar, bröder. Vänner. Styrelsen har nåtts av ett rop från från en veterankamrat i akut nöd. Kamraten har dignostiserad PTSD och är sjukpensionär, denne har under perioder haft riktigt svårt vilket föranlett behov av hjälp med envist släpande räkningar och hyror för att åter komma upp på torr mark. Kronofogden är inkopplad och risk om…